สายพ่วงแบตเตอรี่สำหรับตู้ชาร์จ PEM, WH Series

เหมาะสำหรับงานชาร์จแบตเตอรี่หลายลูกพร้อมกัน สำหรับตู้ชาร์จ PEM, WS Series สายพ่วงและหัวคีบขั้วแบตเตอรี่ทำจากทองแดง 100% ค่ะ

battery-jumper-cable1 battery-jumper-cable2
สายพ่วงยาว 400 มม. หัวคีบทองแดง 100%

 

ขนาดและคุณสมบัติสายพ่วงแบตเตอรี่

Model/Specification

Current ratting in air (Amp.)

Dimension (Sqr mm.x cable long with clamp,mm.)

Qty.

สายพ่วงแบตเตอรี่

105 16x400 1 pair

 

ข้อมูลทั่วไป / Overview:

* ขนาดสายไฟ 16 มม. ยาว 400 มม. พร้อมหัวคีบขั้วแบตเตอรี่หัวท้ายเป็นทองแดง 100%

* สามารถรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 105 แอมป์

* จำหน่ายเป็นคู่ สีแดง 1 เส้น สีดำ 1 เส้น

 

Please contact:


Penchai Marketing Co., Ltd.
Sale dept . tel: 0-2584-6137, 08-1623-4776, 08-1815-8851
Fax: 0-2584-6138

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID: www.penchai.com, 08-1815-8851